רשלנות רפואית

 
מהי רשלנות רפואית?
רשלנות רפואית היא פעולה או מחדל של הצוות הרפואי, שחרג מדרך ההתנהלות הסבירה שהייתה מקובלת וידועה באותה עת, ועקב כך גרם נזק למטופל.

לא כל טעות של רופא נחשבת רשלנות. המבחן אינו מבחן בדיעבד, לאחר שכבר התבררה התוצאה המצערת – אלא בעת קבלת ההחלטה, כלומר: האם בעת שהצוות הרפואי קיבל את ההחלטה על דרך הפעולה, הוא בחר בדרך סבירה?

דוגמאות למקרים של רשלנות רפואית:
  • רשלנות רפואית בלידה – טיפול רשלני באירוע של מצוקה עוברית, שבעקבותיו העובר נולד פגוע.
  • רשלנות רפואית באבחון מחלה (כגון סרטן) – איחור בגילוי מחלה המביא לתוצאות קשות, שניתן היה למנוע לו הייתה הבעיה מאובחנת במועד.
  • רשלנות רפואית בביצוע ניתוח – עקב מנתח לא מיומן ולא מקצועי.
  • רשלנות רפואית בטיפולי שיניים.

רשלנות רפואית היא ענף מתוך דיני הנזיקין. כמו בשאר הענפים בתחום זה, הבסיס לקבלת פיצויים כפול: הוכחת רשלנות והוכחת נזק שנגרם כתוצאה מהרשלנות. יש גם להראות קשר סיבתי בין השניים, כלומר שהנזק נגרם בגין ההתרשלות.

ישנו חריג לכלל זה, הנקרא פגיעה באוטונומיה. במסגרת חריג זה, ייתכן וייפסקו פיצויים בגין עצם הפגיעה באוטונומיה, כלומר הבחירה החופשית של האדם בעניין דרכי הטיפול הרפואי לאחר שנמסר לו המידע הרלוונטי. למשל: אם לא נמסר לאדם כל המידע בעניין ההליך הניתוחי, ולא הוסברו לו הסיכונים הכרוכים בביצוע הניתוח – ייתכן והוא יקבל פיצויים אפילו אם יוכח שהוא היה בוחר לעבור את הניתוח בכל מקרה.

מה יש לעשות במקרה של רשלנות רפואית?
  • לשמור על כל המסמכים הרפואיים הנוגעים למקרה. ניתן גם לבקש את המסמכים מבית החולים או מהמוסד הרפואי שבו מדובר. על פי חוק, על המוסד הרפואי קיימת חובה למסור העתק מן המסמכים למטופל.
  • לפנות לעורך דין לייעוץ. תיקי רשלנות רפואית הם מהמורכבים יותר מבין תיקי הנזיקין, ולכן קשה מאוד לנהל תיקים אלו ללא ייצוג על ידי עורך דין.
 

שאלות נפוצות בנושא רשלנות רפואית:

 
מהם התחומים שבהם מתרחשת רשלנות רפואית?
למעשה מדובר בכל תחומי הרפואה. נפוצים בעיקר התחומים הבאים:
  • רשלנות רפואית בעת לידה, כאשר למרות סימנים למצוקה עוברית הצוות הרפואי לא פועל נכון לחילוץ העובר בטרם ייגרם לו נזק.
  • רשלנות רפואית בגין איחור בגילוי מחלה קשה, למרות שהיו סימנים על פיהם ניתן היה לאבחן את המחלה מוקדם יותר.
  • רשלנות רפואית בעת ביצוע ניתוח, עקב מיומנות לקויה של המנתח.

האם ייתכן מצב שבו חסרים מסמכים רפואיים?
כן. משרדנו יכול לפנות למוסדות הרפואיים בבקשה לקבל את המסמכים. במידה שגם לאחר מכן עולה חשד של חוסר במסמכים, ניתן לפנות בבקשה מיוחדת לבית המשפט בנושא גילוי מסמכים או כל חומר רפואי אחר.

האם יש צורך בחוות דעת רפואית לצורך התביעה?

כן. חוות הדעת הרפואית היא הבסיס לכל התביעה. יש צורך לקבל מרופא מומחה חוות דעת בעניין הרשלנות של המוסד הרפואי. ישנם רופאים מעטים יחסית המוכנים לעשות זאת, שכן עליהם לחוות את דעתם כנגד חבריהם למקצוע. משרדנו עומד בקשר עם רופאים מומחים בתחומים שונים, המורגלים במתן חוות דעת רפואיות לצרכים משפטיים.

מה גובה שכר הטרחה לעורך הדין?
בענייני רשלנות רפואית, שכר הטרחה נקבע בהתאם להסכם בין הלקוח לעורך הדין. אנו נוהגים על פי רוב לסכם על שכר טרחה לפי אחוזים מתוך הפיצוי הסופי בתיק (לא כולל הוצאות אם ישנן), אך כל תיק נבחן לפי נסיבותיו.

האם הטיפול בענייני רשלנות רפואית הינו ממושך?
כן. כאמור, מדובר בתיקים מורכבים. ההליך אורך זמן בשל הצורך באיסוף כל החומר, הכנת חוות דעת, הגשת תביעה לבית המשפט ולאחר מכן ניהול משא ומתן או ניהול התיק עד תום.

 
למידע נוסף ולתיאום פגישה, צרו קשר עם צוות רסיוק מרדכי - רסיוק אבי, משרד עורכי דין: 08-6433770 או 08-6434595.