רסיוק מרדכי-רסיוק אבי, משרד עו"ד - לוגו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
072-3303210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Русский

 

РАСЮК МОРДЕХАЙ - РАСЮК АВИ, АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА

 
 
עורך דין נזיקין בבאר שבע
 
 
 
עורך דין בבאר שבע
 
 
 
 
Основана в 1975 году: 35-летний опыт в области компенсаций за телесные поврежденияБыстрое и профессиональное обслуживание

Медицинская халатность
Дорожные аварии
Аварии на производстве
Аварии с учащимися
Телесные повреждения, возмещение ущерба
Битуах Леуми, профессиональные заболевания
Халатность муниципалитетов
Полисы страхования жизни
Министерство обороны
Полисы страхования здоровья и ухода за тяжелобольными
Полисы страхования на случай инвалидности
Инвалиды ЦАХАЛа, работники полиции и тюрем
Завещания и наследство
Случаи нарушения правил дорожного движения
Трудовое право