קרה חלילה שפגע בכם רכב כשחציתם את הכביש בדרך חזרה מהפסקת הצהריים למקום העבודה? נפגעתם בתאונה כשהרכב שלכם החליק וסטה מהכביש בדרך מהעבודה הביתה? חשוב שתדעו כי אדם שנפגע בתאונת דרכים תוך כדי ועקב עבודתו, כמו גם בדרך מהבית לעבודה ובחזרה, יוגדר כנפגע של תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה.

מדוע חשובה ההגדרה של תאונה הדרכים כתאונת עבודה?


ההגדרה היא חשובה משום שיש לכך השפעה על חישוב הפיצוי שמגיע למי שנפגע בתאונה כזו, וישנם שני גופים שניתן לתבוע מהם פיצוי בגין הנזק.
בנוסף, יש לדעת כי החוק כולל תחת הגדרה זאת לא רק שכירים, אלא גם עצמאיים שנפגעו בתאונת דרכים במהלך עבודתם. כמו כן, גם אם נפגעתם בתאונת דרכים כהולכי רגל או כרוכבי אופניים, או כל אמצעי אחר ששימש אתכם להגיע למקום העבודה או במהלכה, תאונת הדרכים תוכר כתאונת עבודה.

מהן תאונות הדרכים הנפוצות שיחשבו גם כתאונת עבודה?

לפני הכל, כל תאונת דרכים שקרתה במסגרת עבודה הכוללת נהיגה - כמו נהגי מונית, נהגי אוטובוס והסעות, או כל עובד אחר שהנהיגה היא חלק מעבודתו (סוכני מכירות, מורים לנהיגה, מחלקי קו מוצרים וכדומה) – תוגדר כתאונת עבודה.

כמו כן, גם אם העובד לא נהג בעצמו ברכב שעשה תאונה, אך התאונה קרתה בנסיעה שהתבצעה במסגרת העבודה, היא תיחשב גם כתאונת עבודה. כך, למשל, הוא המקרה של מנהלת פרויקט שנסעה במונית לפגישת עבודה מחוץ למשרד.

יתרה מכך, גם תאונות המתרחשות בנסיעה אל מקום העבודה בתחילת היום, ובחזרה הביתה בסופו, או בנסיעה בין שני מקומות עבודה שונים, יוגדרו כתאונות עבודה, כל עוד לא הייתה סטיה משמעותית מהמסלול המקובל של הנסיעה.

מהי סטייה משמעותית מהמסלול המקובל?

אם בדרך לעבודה או בחזרה ממנה עצרתם לעשות קניות, או עשיתם סיבוב קצר לצורך סידורים וכדומה, אזי כל תאונה שתקרה, חס וחלילה, לא תיחשב כתאונת עבודה. וכך, גם אם במעבר ממקום עבודה אחד לשני עברתם לבקר חבר.
אך כמו שלכל כלל יש יוצא מהכלל, כך גם ישנן סטיות מהמסלול שהחוק מחריג ואינו מחשיב. אם, למשל, סטיתם מהמסלול המקובל לצורך תפילת בוקר, או הסעת קטין למוסד חינוכי כזה או אחר, אזי הדבר לא ייחשב כסטייה מהמסלול המקובל.

את מי יש לתבוע בגין נזק גופני שנגרם בתאונת דרכים שהיא תאונת עבודה?

כאשר נפגעים בתאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה יש לתבוע שני גופים שונים – את המוסד לביטוח לאומי, בגין תאונת העבודה, ואת חברת ביטוח החובה, בגין תאונת הדרכים.
את התביעה למחלקת נפגעי עבודה בביטוח הלאומי מומלץ להגיש ראשונה ויש להגישה לכל היותר תוך שנה מיום התאונה.

מה הפיצוי הניתן לנפגע בגין תאונת עבודה?

כאמצעי ראשון לסייע לנפגע בתאונת עבודה, החוק קובע שהעובד זכאי לקצבת דמי פגיעה בגובה 75 אחוז מהשכר למשך עד 91 ימים. קצבה זו כמוה כימי מחלה (אך היא נוספת על ימי המחלה המגיעים לעובד גם כך), והיא מפצה על ההפסד הכלכלי שנגרם לעובד כתוצאה מהיעדרות ממקום העבודה בתקופה הראשונה שלאחר התאונה.
הביטוח הלאומי אינו מבחין, כאמור, בין עובד שכיר לעובד עצמאי בבואו לפצות נפגע בתאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה, אך נטל ההוכחה על עצמאי גבוה יותר - להוכיח שהוא אכן היה בנסיעה שקשורה בעבודה, ויש לדעת כיצד להציג זאת.

מהי קצבת נכות הניתנת בגין תאונת עבודה?
אם הפגיעה בתאונה היא משמעותית וגרמה לנזקים שלא ניתן להשתקם מהם בצורה מלאה, ניתן בתום 91 הימים המזכים בדמי פגיעה לתבוע גמלת נכות זמנית או קבועה. לשם כך, יש להגיש תביעה נוספת לביטוח לאומי ולבקש שהוועדה הרפואית תקבע את אחוזי הנכות של הנפגע. בנוסף, בתביעה הזו ניתן לתבוע החזרים על הוצאות רפואיות.
בין -10 ל-19 אחוז מזכים בקצבה חד פעמית, ומעל ל-20 אחוזי נכות מזכים בקצבת נכות חודשית קבועה, לכל החיים. אך גם לאחוזי נכות בין 1 ל-9, שאינם מזכים בקצבה כלשהי מטעם ביטוח לאומי, ישנה עדיין חשיבות רבה במסגרת תביעת חברת ביטוח החובה של הרכב שמומלץ להגיש בשלב זה.

מה הפיצוי המגיע לנפגע בתאונת דרכים שהיא תאונת עבודה מחברת ביטוח החובה?
ראשית חשוב לדעת שאין כפל פיצוי, ויחד עם זאת, הפיצוי מחברת הביטוח הוא פיצוי משלים לפיצוי שניתן מהביטוח הלאומי ומטרתו לכסות הוצאות שהביטוח הלאומי לא כיסה, הפסדים עתידיים שלא נלקחו בחשבון, כאב וסבל, ונזקים נוספים, בהתאם לכל מקרה לגופו.
על פי רוב, מומלץ להגיש את התביעה כנגד ביטוח החובה רק לאחר שהסתיים כל ההליך בביטוח לאומי, משום שדרגת הנכות שנקבעה על ידי הוועדה הרפואית בביטוח הלאומי מחייבת גם את חברת ביטוח החובה בתביעה האזרחית המוגשת נגדה. עם זאת, לעתים ישנם שיקולים המצדיקים דווקא את עיכוב קיום הוועדה הרפואית בביטוח לאומי, ועורך הדין המטפל יוכל לייעץ בעניין זה. התייעצו עמו ואל תפנו לביטוח לאומי לפני שביררתם מה מתאים למקרה שלכם.

כיצד מומלץ לפעול מיד לאחר התאונה?


1. ראשית לכל, כאשר אתם מפונים לקבלת טיפול רפואי בעקבות תאונת הדרכים, הדגישו בפני מי שמקבל אתכם לטיפול שמדובר גם בתאונת עבודה. חשוב שיהיה לכך תיעוד ראשוני. במקביל, מומלץ לפנות לעורך דין שיכוון אתכם בהמשך התהליך המשפטי.
2. עליכם ליידע בהקדם את המעסיק ולמלא טופס ביטוח לאומי 250, ולאחר מכן להגיש למוסד לביטוח לאומי הודעה על פגיעה בעבודה ותביעה לדמי פגיעה. ברגע שהביטוח הלאומי יכיר בתאונה כתאונת עבודה ויעביר את דמי הפגיעה, ניתן להגיש תביעת נכות. תהליך זה אורך כשנה ואף יותר.
3. על פי רוב, לאחר שיתקבלו תשובותיה של הוועדה הרפואית מטעם הביטוח הלאומי, יש להתחיל בתהליך התביעה מול חברת הביטוח של הרכב. אלא אם עורך הדיין שלכם ייעץ לכם אחרת.

ובכל מקרה, זיכרו! חשוב לפנות לעורך דין מוקדם ככל האפשר לאחר התאונה, שינחה אתכם בשלבים השונים ויסייע למצות את הזכויות שלכם עד תום מול כל הגופים המעורבים.

משרד עורכי דין אבי רסיוק מתמחה בנזיקין ובמקרים של תאונת דרכים שהיא תאונת עבודה ובעלי ניסיון פרטני רב בתחום.