פיצוי על רשלנות רפואית עקב אבחון מאוחר, שגוי או חסר


ישנם מקרים שבהם אבחון מאוחר, העדר אבחון או אבחון שגוי של מחלה פרוגרסיבית, כגון סרטן או סכרת, יגרמו למטופל לנזק, לעתים בלתי הפיך. ניתן לתבוע פיצוי על הנזק בעילה של רשלנות רפואית

אנחנו מתייחסים לרופאות ולרופאים ולגורמי טיפול מקצועיים אחרים כגון אחים ואחיות, אנשי מעבדה וכדומה ברמת ביטחון ואמון גבוהים. אנו סומכים עליהם שיעשו את כל שביכולתם על מנת לאבחן את המקור למחלות שאנו סובלים מהן ולטפל בנו לפי מיטב האפשרויות הקיימות.
לכן, כאשר טיפול מסוים אינו מצליח (או לא ניתן לנו מסיבה כזו או אחרת), וגורם לנו לנזק בריאותי נוסף, אנו מתערערים והשאלות מציפות אותנו. האם זה בגלל שלא הקפדנו על טיפול נכון? לא הגענו לרופא בזמן? המחלה שלנו חשוכת מרפא?
לעתים, אלה הן אכן הסיבות למה שקרה. אך לא אחת, ייתכן מאוד שהסיבה לנזק שנגרם לנו, לטיפול שלא הצליח (או לא ניתן כלל מסיבה כזו או אחרת), היא דווקא רשלנות רפואית. במקרים
כאלה, גם אם לא ניתן לתקן את הנזק, עדיין ניתן לתבוע פיצוי כספי בגינו.

באילו מקרים אבחון מאוחר או שגוי של מחלה ייחשב כרשלנות רפואית?


את המקרים השונים של רשלנות רפואית שהם תוצאה של בעיה באבחון הבעיה הרפואית אנו מחלקים, בצורה כללית, לשני מצבים מרכזיים: אבחון שגוי ואבחון מאוחר.
לאבחון שגוי ולאבחון מאוחר גורמים רבים, כמו, למשל, ביצוע של תהליך איבחון הבעיה הרפואית בצורה שגויה, חלקית, או שלא לפי הפרוצדורות הנהוגות, וכן, כמו שקורה לא אחת, גם התעלמות מתסמינים ואי לקיחתם ברצינות.

האם כל אבחון שגוי או מאוחר ייחשב רשלנות רפואית?


אמת המידה המרכזית לבחינת מקרה שרוצים לקבוע האם הוא בגדר רשלנות היא השאלה: האם הגורם הרפואי לא נקט את מידת זהירות שאדם סביר היה נוקט. התנהגות האדם הסביר וסבירות הם, כמובן, עניין יחסי, ועל התובע מוטלת חובת ההוכחה שההליך הרפואי שגרם לו לנזק נעשה בצורה לא סבירה, ויש להגדירו כרשלנות רפואית.
זאת ועוד, יש לזכור כי לא כל טעות או כישלון של הליך רפואי ייחשבו כרשלנות. מנתחת, לדוגמא, כמו גם רופא מומחה או רופאת משפחה, יכולים לעשות עבודה מקצועית ומסורה, לפי כל הנהלים, הידע הקיים והמומחיות שצברה לאורך שנים, ולמרות הכול המטופל לא ישרוד את הטיפול, או יסבול מנזקים כתוצאה מהליכים שונים שננקטו בו.

מהן ההשלכות של רשלנות רפואית כתוצאה מאבחון מאוחר או שגוי?

לא אחת קורה שאנו מגיעים לאיש מקצוע רפואי עם תלונה והוא לא מייחס לה חשיבות רבה, או שאינו מתייחס לכל התסמינים, לקשר האפשרי ביניהם או להיסטוריה הרפואית והמשפחתית שלנו. בעקבות זאת הוא נמנע משלוח אותנו לכל הבדיקות הנדרשות, ועלול לפספס מחלה, שבשל העדר האבחון שלה רק תלך ותידרדר עד שתאובחן כראוי.
לדבר השלכות חמורות. ראשית, ישנו הסבל הגופני, הנפשי והכלכלי שנגרמים למטופל עד למתן האבחון המאוחר והטיפול הרצוי בו. הוא יכול לסבול מכאבים, ממצב רוח שפוף, מאובדן ימי עבודה ומירידה בתפקוד בחייו האישיים, המשפחתיים והמקצועיים.
אך מעבר לכך, אבחון מאוחר, שגוי או העדר-אבחון יכולים להוביל לגרימת נזק משמעותי, לעתים בלתי הפיך, למטופל והדבר בולט במיוחד במחלות פרוגרסיביות – כאלה שהולכות ומידרדרות עם הזמן. לדוגמה: מחלת לב שהיה ניתן למנוע את התפתחותה באמצעות זיהוי סימנים מוקדמים. או, התפתחות של סכרת אצל אדם שיש לו קרובי משפחה סוכרתיים והרופא המטפל התעלם מכך, או לא שלח את המטופל לבדיקות הרלבנטיות בזמן והסכרת בינתיים התפתחה (ועמה גם סכנות נלוות נוספות כמו פגיעה בראייה, השמנת יתר ועוד).

מהן השלכות האבחון המאוחר או השגוי במחלת הסרטן?

יותר מכל, מחלות סרטן הן אולי הדוגמה המובהקת ביותר להשלכות החמורות שיש לרשלנות רפואית כתוצאה מאבחון מאוחר, שגוי או העדר אבחון. אבחון נכון, ובזמן, של התפתחות תאים סרטניים יכול למנוע מגידול שפיר, שניתן לטפל בו בקלות רבה יותר (יחסית), מלהפוך לגידול ממאיר, שסיכויי ההחלמה ממנו הם נמוכים יותר וסכנת המוות כתוצאה ממנו היא גבוהה בהרבה.

מכאן, שהתעלמות ראשונית מתלונות המטופל על תסמינים המעידים על חשד למחלת סרטן, כמו גם התעלמות מגורמי סיכון כמו גיל או היסטוריה משפחתית, ובעקבות זאת אי שליחתו לרופא מומחה ולבדיקות מקובלות, עלולים להוביל למצב שבו המחלה תתגלה בשלב שבו יהיה קשה יותר לטפל בה, אם בכלל.


כיצד מוכיחים רשלנות רפואית כתוצאה מאבחון מאוחר או שגוי?

לא קל להוכיח רשלנות רפואית. על התובע להציג ראיות משכנעות לכך שהגורם הרפואי - האחות, הרופאה, איש המעבדה וכדומה - לא נקט את מידת הזהירות שאדם סביר, נבון וכשיר היה נוקט באותן נסיבות, כלשון החוק.
הוכחת קיומה של רשלנות רפואית מורכבת משני חלקים. ראשית, צריך להציג ראיות לכך שהתנהגותו של הגורם הרפואי היתה רשלנית. כלומר, שהוא נהג בצורה שאינה סבירה לאיש מקצוע במצב המסוים שבו הוא פעל, ולאור הנתונים שהיו בידיו בשעת מעשה.
כאשר הרשלנות מתבטאת באבחון מאוחר של בעיה רפואית פרוגרסיבית, כמו סרטן, סכרת או מחלות לב, צריך להוכיח שהתלונות של המטופל והתסמינים שהגיע עמם אמורים היו לעורר את חשדו של הרופא ולגרום לו לבצע בדיקות שיזהו את המחלה.
לשם כך, צריך לאתר עדים שנכחו באירוע, רישומים רפואיים, ואם יש - אז גם הקלטות או צילומים. בנוסף, על מנת לתמוך בטענות התביעה, יש להציג חוות דעת רפואית של מומחה אחר באותו תחום, שיבחן את ההתנהלות ויחזק את הטענה שהליך האבחון (או הטיפול) היה שגוי, חלקי, מאוחר, או חסר.

האם מספיק להוכיח שהתקיימה רשלנות רפואית על מנת לקבל פיצוי?


הוכחה של התנהגות רפואית רשלנית, גם אם היא עבירה ברורה וחמורה על תקנות ונהלי ההליך הרפואי, אינה יכולה להוות בפני עצמה עילה לקבלת פיצוי. זאת משום שאם לא מראים שהנזק שנגרם למטופל הוא תוצאה ישירה של ההתנהגת הרשלנית, אזי אין עילה להטיל אחריות נזיקית על הגורם המטפל לדרוש פיצוי. מכאן, שהחלק השני המרכיב תביעה על רשלנות רפואית הוא הצורך להראות קשר סיבתי בין ההתנהגות הרשלנית של הגורם המטפל לבין הנזק שנגרם למטופל.
במקרים של רשלנות באבחון של מחלות פרוגרסיביות כמו סרטן, למשל, יש להוכיח שהאבחון המאוחר או השגוי האריך את סבלו של המטופל, הגדיל את הנזק שהמטופל סבל ממנו, או שבגללו חייו התקצרו.

כיצד מגישים תביעה לפיצוי בגין רשלנות רפואית?

כצעד ראשון, חשוב להיפגש עם עורך דין המתמחה בתחום הרשלנות הרפואית לפגישת ייעוץ. עורך הדין יוכל לקבוע על פרטי הסיפור האם יש עילה להגשת תביעה. אם, וכאשר, תחליטו לצאת לדרך עם תביעה, עורך הדין יאסוף את הראיות הנדרשות להגשתה ויבחר את המומחים שיכתבו חוות דעת רפואיות שיתמכו בה.
הטיפול המשפטי בתביעה של רשלנות רפואית דורש סבלנות ואורך רוח, שכן מרגע הגשת התביעה ועד לקבלת הפיצויים יכול לעבור זמן ממושך, של שנתיים ולעתים אף יותר. זה הקצב שמכתיב בית המשפט, בבואו לקבוע שאכן מדובר ברשלנות רפואית ולא במקרה של טיפול ראוי שפשוט לא הצליח.

ההמתנה משתלמת!


בקביעת גובה הפיצויים, בית המשפט פועל על פי העיקרון המנחה של ״השבת המצב לקדמותו״. פירוש הדבר הוא שהוא קובע פיצוי שמטרתו לאפשר לנפגע לחזור למצב הכלכלי שהיה נתון בו אם לא היה נפגע מהרשלנות. בקביעת גובה הפיצוי נלקחים בחשבון מידת הנזק שנגרם, המגבלות מהן סובל התובע, הפסדים שנגרמו לו, גילו ומצבו הכלכלי, סבל פיסי ונפשי, הוצאות שנדרשו בשל מצבו והוצאות על כל טיפול עתידי שיזדקק לו.

אמנם, את הנזק שנגרם לא תמיד אפשר יהיה לתקן, אך פיצוי כספי גבוה בהחלט יוכל לסייע לכם להתמודד עם ההשלכות הכלכליות והרפואיות בצורה טובה יותר.