ביטוח תאונות אישיות לתלמידים

 
מהו ביטוח תאונות אישיות לתלמידים?
כל תלמיד, לרבות ילד גן החל מגיל 3, אמור להיות מבוטח על פי חוק בפוליסת תאונות אישיות. החובה לעריכת הביטוח מוטלת על הרשות המקומית בהתאם לחוק לימוד חובה.

מתי הביטוח חל ובאיזה מקום?
הביטוח חל 24 שעות ביממה, לאו דווקא בזמן פעילות בית ספרית, ללא קשר למיקום התאונה – גם תאונות בבית מכוסות, ובתנאי שבאותה תקופה הנפגע היה תלמיד.

מה הביטוח אינו מכסה?
הביטוח אינו מכסה תאונת דרכים, פעולות איבה או תאונות עבודה המכוסות על ידי המוסד לביטוח לאומי. כמו כן, הביטוח אינו מכסה כאב, סבל ועוגמת נפש או הפסדי שכר. מדובר בביטוח מצומצם יחסית, שמעניק פיצוי תחום ומוגדר בהתאם לתנאי הפוליסה.

מה כלול בביטוח ומהם סכומי הביטוח?
  • כ-376,000 ₪ לנכות מלאה.
  • כאשר מדובר בנכות חלקית צמיתה, הפיצוי יחושב באחוזים מתוך הסכום המלא.
  • במקרה של נכות קשה, קיים "מענק חומרה" בשיעור של 50% נוספים – סה"כ 564,000 ₪.
  • במקרה מוות גובה הפיצוי הוא 141,000 ₪.
  • במקרה של נכות זמנית: פיצוי של 94 ₪ לכל יום היעדרות לפי המלצת רופא מומחה החל מהיום ה-6 בו התלמיד נעדר מהלימודים, בתנאי שהנכות הזמנית תימשך לפחות 21 ימים רצופים ובלבד שהתקופה לא תעלה בחישוב מצטבר על 6 חודשים.
  • במקרה שהתלמיד היה מאושפז בבית חולים, הוא יהא זכאי לתוספת של 50% מהסכום היומי לכל אשפוז.

מה לעשות במקרה של תאונה מסוג זה?
  • לפנות לטיפול רפואי, הן לשם הטיפול עצמו והן לצורך תיעוד המקרה בכתובים.
  • לקבל מבית הספר או מהרשות המקומית את הפוליסה הרלוונטית. אם הדבר קשה, אזי עורך הדין יוכל לעשות זאת.
  • לרשום פרטי עדים לתאונה.
  • לשמור קבלות על הוצאות (טיפולים, נסיעות וכו'). לאחר מכן ייתכן שניתן יהיה לדרוש פיצוי בגין הוצאות אלו.

מה גובה שכר הטרחה של עורך הדין?
על פי רוב שכר טרחה ייקבע לפי אחוזים מתוך הפיצוי הסופי בתיק (לא כולל ערעור ולא כולל הוצאות, אם ישנן).

 
למידע נוסף ולתיאום פגישה, צרו קשר עם צוות רסיוק מרדכי - רסיוק אבי, משרד עורכי דין: 08-6433770 או 08-6434595.